top of page

אנחנו אורטל וגל, אחיות שעוסקות באומנות כל אחת בתחומה, כבר שנים.
הרעיון לכתוב ספר משותף נולד מתוך פסלון קטן של צב (אתם יכולים להכיר אותו בדף הראשי של האתר)
שדודה גל גילפה בעץ עבור יעל - בתה הבכורה של אורטל - בתקופת הסגר הראשון של הקורונה שהרחיק ביניהן.
בתוך הפסלון, החביאה גל סיפור קטן על טיולו של צב בסביבתו הטבעית, ובסוף הטיול: אוצר. מסר קטן של אהבה.
הסיפור שבה את ליבה של אורטל שרצתה מאוד להרחיב את הטיול הקטן ביער לספר של ממש, כזה שיזמין עוד ילדים והורים להתחבר אל הטבע ולעצמם.

הצב אוהב את היער
הצב אוהב את היער
מכתב אהבה טבע ומשפחה
פסל עץ מגולף על ידי גל הגואל של צב בטבע
הצב אוהב את היער דף מקורי של עליו נבנה ספר הילדים
הצב אוהב את היער
חיפושית עץ מגולפת על ידי גל הגואל
הצב אוהב את היער
bottom of page